What's new banner

ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ 2018

March 4 2018 event posterਮਾਰਚ 4, 2018 ਨੂੰ ਆਈਕੌਨ. ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੇ ਗ੍ਰੈੰਡ ਤਾਜ ਬੈਨਕੁਇਟ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 9 ਵਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ "ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ - ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ।"

ਫੋਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸਵਾਲ? ਸਾਨੂੰ icon.support@ubc.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

 

ਮੁਫ਼ਤ ਆਈਕੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ

Postcard about event5 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਆਈਕੌਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਸਰੀ, ਬੀ ਸੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ 8ਵਾਂ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਿਹਤ ਫ਼ੋਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, “ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੀਵਨ”

ਫ਼ਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ

Webcastਵੈਬਕਾਸਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸਵਾਲ? ਸਾਨੂੰ icon.support@ubc.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

 

ਵੀਡੀਓ - ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ

ਡਾ. ਲੀਨਾ ਜੇਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਛਾਣਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।