Eating well

ਰੇਸਪੀਜ਼

ਚਾਹ

nutrition factsਮਾਤਰਾ: 2 ਕੱਪ
ਸਮੱਗਰੀ:
ਸਕਿੱਮ ਦੁੱਧ: 1 ਕੱਪ
ਪਾਣੀ: 1 ਕੱਪ
ਚੀਨੀ: 2 ਛੋਟੇ ਚਮਚ
ਚਾਹ ਪੱਤੀ: 2 ਪੁੜੀਆਂ
ਅਦਰਕ: 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਚੌਰਸ ਟੁਕੜਾ (ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ)
ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ: 2 (ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ)
ਵਿਧੀ:
(1) ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਜਾਂ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲਣ ਦਿਉ।
(2) ਦੁੱਧ ਪਾਉ ਅਤੇ 5-8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਬਲਣ ਦਿਉ।
(3) ਚਾਹ ਦੋ ਕੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪਰੋਸੋ।


ਵੈਜੀ ਚਾਟ

Nutrition factsਮਾਤਰਾ: 2 ਚਾਟ
ਸਮੱਗਰੀ:
ਛੱਲੀ ਦੇ ਦਾਣੇ: 4 ਵੱਡੇ ਚਮਚ
ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਖੀਰਾ: 4 ਵੱਡੇ ਚਮਚ
ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼: 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ
ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਟਮਾਟਰ: 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ
ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ: 5 ਵੱਡੇ ਚਮਚ
ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ: 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ
ਵਿਧੀ:
(1) ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਉ।
(2) ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਦੀ ਚਟਨੀ ਮਿਲਾਉ ਅਤੇ ਪਰੋਸੋ।

 

ਅੰਜੀਰ ਦੀ ਬਰਫ਼ੀ

Nutrition factsFigsਮਾਤਰਾ: 2 ਬਰਫ਼ੀਆਂ
ਸਮੱਗਰੀ:
ਅੰਜੀਰ: 5 ਅੰਜੀਰ
ਪਿਸਤਾ: 1 ਸਾਬਤ ਜਾਂ 2 ਅੱਧੇ ਟੁਕੜੇ
ਘਿਉ: 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ
ਸਕਿੱਮ ਦੁੱਧ: 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ (ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ)
ਵਿਧੀ:
(1) ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ।
(2) ਬਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲਉ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕਿੱਮ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾ ਲਉ।
(3) ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਘਿਉ ਲਾ ਲਉ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਅੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਉ।
(4) ਬਰਫ਼ੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟ ਲਉ ਅਤੇ ਪਿਸਤੇ ਨਾਲ ਸਜਾਉ।


ਬੇਕਡ ਸਮੋਸਾ

ਮਾਤਰਾ: 2 ਸਮੋਸੇ
ਸਮੱਗਰੀ:
ਫ਼ੀਲੋ ਪੇਸਟਰੀ ਦਾ ਆਟਾ: 2 ਸ਼ੀਟ
ਉਬਲੇ ਆਲੂ: 1/2 ਆਲੂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਾਈਜ਼
ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼: 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ
ਮਟਰ: 4 ਵੱਡੇ ਚਮਚ
ਟੋਫ਼ੂ: 4 ਵੱਡੇ ਚਮਚ
ਕਣਕ ਦਾ ਸੂਹੜਾ: 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ
ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੇਲ: 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ
ਵਿਧੀ:
1. ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜ਼, ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟੋਫ਼ੂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੂਹੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉ।
2. ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸਾਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉ।
3. ਫ਼ੀਲੋ ਪੇਸਟਰੀ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੇਲ ਕੇ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਉ।
4. ਸਮੋਸਾ ਭਰਨ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਫ਼ੀਲੋ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੋਸਾ ਬਣਾਉ।
5. ਫ਼ੀਲੋ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮੋਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।
6. ਸਮੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿੰਗ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਉ।
7. 350 ਡਿਗਰੀ ਫ਼ੇਰਨਹਾਈਟ (175 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ) ਤੇ ਬੇਕ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਖ਼ਸਤਾ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਸੁਨਹਿਰੀ/ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ


ਗ਼ੁਲਾਬ ਜਾਮਣ

Nutrition factsgulabjamunਮਾਤਰਾ: 1 ਗ਼ੁਲਾਬ ਜਾਮਣ
ਸਮੱਗਰੀ:
ਸਕਿੱਮ ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ: 1 ਕੱਪ
ਸਧਾਰਣ ਆਟਾ: 3 ਵੱਡੇ ਚਮਚ
ਮੱਖਣ, ਬਿਨਾਂ ਲੂਣ ਵਾਲਾ: 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ
ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ: ਛੋਟਾ ਚਮਚ
ਦੁੱਧ, ਸਕਿੱਮ: ਕੱਪ
ਕੈਨੋਲਾ ਤੇਲ, ਤਲਣ ਲਈ: 2 ਕੱਪ
ਚਿੱਟੀ ਖੰਡ: 1 ਕੱਪ
ਪਾਣੀ: 1 ਕੱਪ
ਵਿਧੀ:
1. ਦੁੱਧ ਪਾਊਡਰ, ਸਧਾਰਣ ਆਟਾ, ਮੱਖਣ, ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲਉ ਅਤੇ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਗੁੰਨ੍ਹ ਲਉ।
2. ਇਸ ਗੁੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿਉ ਅਤੇ 40 ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਲਉ।
3. ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
4. ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਉ।
5. ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਖੰਡ ਦੇ ਘੁਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰੋ।
6. ਇਸ ਚਾਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦਿਉ।
7. ਤਲੇ ਹੋਏ ਗੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਏ ਰਹਿਣ ਦਿਉ।


ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਕਿਨਵਾ

Nutrition facts(6 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਯੋਗ)
ਸਮੱਗਰੀ:
ਕਿਨਵਾ: 1 ਕੱਪ
ਪਿਆਜ਼: 1 ਛੋਟਾ, ਬਾਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ
ਲਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ: 1 ਛੋਟੀ, ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੀ ਹੋਈ
ਮਟਰ: ਕੱਪ
ਗਾਜਰਾਂ: ਕੱਪ, ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
ਅਖ਼ਰੋਟ: ਕੱਪ, ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ
ਬਦਾਮ: ਕੱਪ, ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ
ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ: ਕੱਪ, ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ
ਤਿਲ: ਕੱਪ, ਬਾਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ
ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ: 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ
ਕੇਸਰ: 1 ਚੁਟਕੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ: 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ (ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜੇ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ)
ਸੋਇਆ ਚਟਨੀ: 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ
ਵਿਧੀ:
1. ਅਵਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 350 ਡਿਗਰੀ ਫ਼ਾਰਨਹੀਟ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰ ਲਉ। ਅਖ਼ਰੋਟ, ਬਦਾਮ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਕਿੰਗ ਟਰੇਅ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਉ ਅਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਕੋ।
2. ਕਿਨਵਾ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੰਗਾਲ ਲਉ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਦਿਉ।
3. ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰੋ; ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਨਵਾ ਪਾਉ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸੇਕ ਉੱਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨੋੋ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।
4. ਲਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਉ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨੋ।
5. ਪਾਣੀ ਦੇ 2 ਕੱਪ, ਮਟਰ, ਸੋਇਆ ਚਟਨੀ, ਰੋਜ਼ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉ।
6. ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਣ ਦਿਉ, ਢੱਕਣ ਦੇ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹਲਕੇ ਸੇਕ ਤੇ ਪੱਕਣ ਦਿਉ।
7. ਪਰੋਸਣ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਉ।


ਛੋਲੇ

ਛੋਲੇ

 

ਭਠੂਰੇ

ਛੋਲੇ

 

ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ

ਛੋਲੇ