What's new banner

ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ 2020

=

12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸ਼ੂਗਰ/ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਧਿਆਪਕ, ਹਰਮੀਤ ਮੁਦਰਾ, ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ| | ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ|

ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ 2020

2020 ਲਈ, ਆਈਕੌਨ “ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਰੋਏ (Healthy@Home): ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ (Arthritis) ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (Osteoporosis) ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ": ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਿਹਤ ਫ਼ੋਰਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ, 29 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਬ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੋਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ |

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ! ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:

ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ 2019

2019 Event Poster

ਮਾਰਚ 16, 2019 ਨੂੰ ਆਈਕੌਨ. ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੇ ਗ੍ਰੈੰਡ ਤਾਜ ਬੈਨਕੁਇਟ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 10 ਵਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ "ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ - ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ।"

ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ !

Eventbrite - iCON South Asian Health Forum

ਸਵਾਲ? ਸਾਨੂੰ icon.support@ubc.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

Webcastਵੈਬਕਾਸਟ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ  

ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫੋਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।

 

ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ 2018

March 4 2018 event posterਮਾਰਚ 4, 2018 ਨੂੰ ਆਈਕੌਨ. ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚਲੇ ਗ੍ਰੈੰਡ ਤਾਜ ਬੈਨਕੁਇਟ ਹਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 9 ਵਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ "ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ - ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ।"

ਫੋਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸਵਾਲ? ਸਾਨੂੰ icon.support@ubc.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

 

ਮੁਫ਼ਤ ਆਈਕੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਲਥ ਫੋਰਮ

Postcard about event5 ਮਾਰਚ, 2017 ਨੂੰ ਆਈਕੌਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਂਡ ਤਾਜ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਸਰੀ, ਬੀ ਸੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ 8ਵਾਂ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਿਹਤ ਫ਼ੋਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, “ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜੀਵਨ”

ਫ਼ਰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ

Webcastਵੈਬਕਾਸਟ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸਵਾਲ? ਸਾਨੂੰ icon.support@ubc.ca ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

 

ਵੀਡੀਓ - ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ

ਡਾ. ਲੀਨਾ ਜੇਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਛਾਣਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।